OM ELITE SPORT GREENLAND

ELITE SPORT GREENLAND har til formål at fremme internationaliseringen af grønlandsk idræt, især med henblik på deltagelse i international elite idræt. ELITE SPORT GREENLAND forvalter de midler, der stilles til rådighed.

 

ELITE SPORT GREENLAND søger i sammenarbejde med Grønlands Selvstyre af støtte eliteudøvere på en måde, som sikrer eliteudøverens mulighed for uddannelse sideløbende med idrætskarrieren. ELITE SPORT GREENLAND lægger vægt på, at eliteudøverne fremstår som gode ambassadører for det grønlandske samfund. Organisationen søger støtte overnævnte formål i samarbejde med Grønlands Idræts Forbund og dets specialforbund.

 

Formålet fremmes gennem støtte til:

  • Træning og konkurrencedeltagelse som fremmer muligheden for deltagelse i international eliteidræt
  • Talentudvikling med henblik på senere deltagelse i international idræt
  • Støtte til trænere og uddannelse for eliten
  • Udvikling af idrætmedicinsk ekspertise i Grønland
  • Organisatorisk udvikling af de grønlandske specialforbund med henblik på varetagelsen af elitens interesser og internationale deltagelse.
REPRÆSENTANTSKABET

ESG består af et repræsentantskab, som består af 13 medlemmer.

Der afholdes repræsentantskabsmøde hvert år i oktober.

Disse medlemmer er fordelt således:

  • 4 fra Grønlands Selvstyre, som udpeges af KIIIN
  • 4 fra Grønlands Idræts Forbund, som udpeges af FU
  • 1 af fra hver af de 8 af de hovedsponsorer, p.t. er der 5
LÆS MERE
BESTYRELSEN

Elite Sport Greenland ledes af en bestyrelse udpeget af henholdsvis Grønlands Selvstyre, Grønlands Idræts-Forbund og af hovedsponsorerne.
Bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen i en 2-årig valgperiode.

LÆS MERE