IDRÆT OG UDDANNELSE

Talent- og eliteatleter har mulighed for at komme på uddannelse udenfor Grønland i samarbejde med Elite Sport Greenland.

Men det kræver at man opfylder nogle forskellige krav, disse krav kan læses nedenfor.

 

Hvad er en talent- og eliteatlet?

En Talentatlet:

 • Er en person som forventes at udvikle sig fra et talent- til eliteniveau i løbet af nogle år.
 • Du har som regel deltaget i Arctic Winter Games, Islands Games eller Pan Amerikanske Mesterskaber
 • Du har som regel også deltaget i GM i din idrætsgren
 • Dit specialforbund kan erklære dig som idrætstalent
 • Du har deltaget på ét af Team Grønlands talentkurser

En Eliteatlet:

 • Er en person som af Elite Sport Greenland er vurderet som en atlet, der har nået internationalt niveau.
 • Du har som regel deltaget i Danmarksmesterskaber, Europamesterskaber, Pan Amerikanske mesterskaber, Verdensmesterskaber eller OL.
 • Du vil som regel have vundet GM.

 

 

Hvad er idræts-/uddannelsesstøtte:

Uddannelsesstøtte kan bevilliges i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse om uddannelsesstøtte.
Talenter skal følge en uddannelse på normale vilkår samtidig med at de dyrker deres idræt. Uddannelsesstøtten kan bevilges til talentatleter, der bliver optaget på en godkendt uddannelse uden for Grønland.Uddannelsesforløbet vil normalt være i Danmark eller et andet Nordisk land.Eliteatleter kan selv sammensætte et uddannelsesforløb så uddannelse og idræt udgør en fuldtidsbeskæftigelse.Forløbet skal godkendes af Elite Sport Greenland og Styrelse for uddannelser erhvervsuddannelser.

 

Hvem kan få idræts-/uddannelsesstøtte?  

 

 • Du skal have afsluttet folkeskolen.
 • Du skal kunne optages på en gymnasial uddannelse, en godkendt erhvervsuddannelse, eller en videregående uddannelse.
 • Du skal selv søge dig optaget på den pågældende uddannelse

 

OBS:

Du skal være opmærksom på at det ikke er idrætsstøtte fra Elite Sport Greenland men uddannelsesstøtte fra Selvstyret, du søger om. Det er således ikke tale om at Elite Sport Greenland giver dig økonomisk støtte i forbindelse med opholdet.Du kan ikke få uddannelsesstøtte som idrætstalent til folkeskoleundervisning, efterskoler og idrætshøjskoler efter bekendtgørelsen om uddannelsesstøtte.

Hvad skal du gøre?

 

 • Du skal udfylde et almindeligt ansøgningsskema til uddannelse udenfor Grønland. Kan downloades via www.sunngu.gl. Send herefter din ansøgning til Det Grønlandske Hus (DGH) i Danmark, som den søgte uddannelsen geografisk hører under. Hos DGH vurderes din ansøgning om uddannelsesstøtte.
 • Du skal søge om optagelse ved den uddannelsesinstitution du ønsker at studere ved. Kopi vedlægges ansøgningen til DGH. Når svar modtages, sendes kopi af dette til DGH.
 • Du skal søge om plads ved det sportscollege du ønsker at bo ved. Kopi vedlægges ansøgningen til DGH. Når svar modtages, sendes kopi af dette til DGH.
 • Du skal lave en personlig redegørelse for valg af uddannelse, og hvordan du vil kombinere denne med din idræt. Vedlægges ansøgningen til DGH.

 

 

For Elite Sport Greenland skal du gøre følgende:

 

  • Du skal have en udtalelse fra dit specialforbund, hvori det indstilles til Elite Sport Greenland at du godkendes som talent. Forbundet bedes sende denne direkte til info@elitesport.gl.
  • Du skal lave en personlig præsentation samt et sportsligt CV, herunder dine idrætsresultater gennem de seneste 2 år samt dine planer for fremtiden som idrætsudøver. Denne sendes også til Elite Sport Greenland på e-mail:info@elitesport.gl med kontaktoplysninger på ansøger.

Hvad sker der så?

 

 • Elite Sport Greenland vurderer atletens talent samt interviewer denne, for at sikre at vedkommende kan begå sig både sprogligt og socialt på en uddannelse samt i sportslige sammenhænge i Norden.
 • Elite Sport Greenland laver en samlet indstilling som sendes til DGH, du modtager en kopi af denne.

Elite Sport Greenland vil lige efter at du er startet på uddannelsen bede dig om en årsplanlægning for dine sportsaktiviteter, der indeholder følgende:

1.      Dokumentation fra den klub som ansøgeren skal dyrke sport i udenfor Grønland

2.      Normal ugeplan for træning / uddannelse / arbejde

3.      Atletens delmål med træningen

 

Dokumenter til Elite Sport Greenland skal fremsendes senest 1. marts til:Elite Sport Greenland, på e-mail: info@elitesport.gl

 

Der kan kun i ganske særlige tilfælde gives dispensation for senere indleverede ansøgninger, hvilket i så fald kræver, at alle formalia er i orden på ansøgningstidspunktet.