ELITEIDRÆTSUDØVER

HVEM KAN SØGE?

 

Elitestøtte gives til nogle af Grønlands bedste sportsfolk. Det er atleter, der er nået langt med deres sport og som satser stort på at blive endnu bedre. For at modtage kontinuerlig elitestøtte skal atleterne dokumentere, at de er i fremgang.

 

Elitestøtte vil typisk være i størrelsesordenen 50.000 – 150.000 kr. Pengene skal bruges til sportsrelaterede udgifter, rejser og opholdsudgifter i forbindelse med stævner. Ved stævner forstås OL, EM, VM eller stævner der giver kvalifikation til disse.

KRITERIER

 

 • Resultatudvikling
 • God rollemodel
 • Ambitiøs med et klart mål
 • International deltagelse, OL, EM, VM eller stævner der giver kvalifikation til disse
SÅDAN SØGER DU

HVORDAN SØGER DU?

 

Det er vigtigt, at du har sat dig ind i både betingelser, vilkår og regler for elitestøtte inden du skriver ansøgningen.

 

Det er vigtigt, at du har undersøgt kriterierne for støtte samt sikrer dig at du svarer på kravene til ansøgningen inder du sender ansøgningen.

 

 1. Alle ansøgninger til Elitesport Greenland skal være skriftlige
 2. Ansøgningen skal indeholde følgende, før den vil kunne blive behandlet i bestyrelsen:
  – En argumenteret ansøgning med en vision om de kommende to år
  – Handlingsplan for aktiviteter
  – Beskrivelse af aktiviteter
  – Delmål og mål
  – Historik/Resultater for sidste to år
  – Detaljeret budget
  – Udtalelse/opbakning fra landstræner
 3. Skema (hent skabelon)
 4. Budget (hent skabelon)

HVAD ER PROCESSEN?

 

 • Ansøgninger sendes til info@elitesport.gl
 • Der er ansøgningsfrist 5 gange om året
 • Sekretariatet behandler ansøgninger og sender til bestyrelsen, der har en uge til at læse ansøgninger og sende spørgsmål til ansøgerne
 • Sekretariatet sender eventuelle spørgsmål videre til ansøgerne
 • Ansøgerne har seks dage til at svare på eventuelle spørgsmål
 • Ansøgninger behandles på bestyrelsesmødet
 • Der kan forventes svar senest en uge efter bestyrelsesmødet

 

OBS!

 • Du kan ikke søge støtte til aktiviteter, der foregår, inden du kan forvente svar på din ansøgning. Du skal derfor være opmærksom på, hvornår du kan forvente svar på din ansøgning (det er cirka en måned efter ansøgningsfristen). Du kan finde ansøgningsfrister og forventet svar her.