Projektstøtte

Projektstøtte

Gives til større satsninger enten som støtte til et hold som gør det exceptionelt godt eller til materiel som kan være med til at forbedre vilkårene for elitesporten i Grønland.

Hold der kan komme i betragtning vil som regel være landshold, der skal deltage i internationale mesterskaber, eller landshold der arrangerer landskampe i Grønland.

Støtte til materiel er penge til indkøb af større faciliteter, redskaber, og lignende, der skal kunne skabe nye talenter og elite på sigt.

 

Projektstøtte vil typisk være i størrelsesordenen 50.000 kr. – 800.000 kr. 

KRITERIER

 • Der skal foreligge en projektbeskrivelse med budget.

HVORDAN SØGER DU?

Det er vigtigt, at du har sat dig ind i både betingelser, vilkår og regler for projektstøtte inden du skriver ansøgningen.

Det er vigtigt, at du har undersøgt kriterierne for støtte samt sikrer dig at du svarer på kravene til ansøgningen inder du sender ansøgningen.

 1. Alle ansøgninger til Elitesport Greenland skal være skriftlige
 2. Ansøgningen skal indeholde følgende, før den vil kunne blive behandlet i bestyrelsen:
  – En argumenteret ansøgning med en vision om de kommende to år
  – Handlingsplan for aktiviteter
  – Beskrivelse af aktiviteter
  – Delmål og mål
  – Historik/Resultater for sidste to år
  – Detaljeret budget
 3. Skema (hent skabelon)
 4. Budget (hent skabelon)
Ansøgningen skal sendes til: info@elitesport.gl

HVAD ER PROCESSEN?

 • Ansøgninger sendes til info@elitesport.gl
 • Der er ansøgningsfrist 5 gange om året
 • Sekretariatet behandler ansøgninger og sender til bestyrelsen, der har en uge til at læse ansøgninger og sende spørgsmål til ansøgerne
 • Sekretariatet sender eventuelle spørgsmål videre til ansøgerne
 • Ansøgerne har seks dage til at svare på eventuelle spørgsmål
 • Ansøgninger behandles på bestyrelsesmødet
 • Der kan forventes svar senest en uge efter bestyrelsesmødet
Scroll to Top