Iliuusissamik periusissiaq

TAKORLUUGAQ

Avatangiiserissaartumi pikkorivissunik ineriartortitaqalersimaneq aqqutigalugu kalaallit timersortartut pikkorivissut nunatta avataani qaffasinnerpaani unammeqataallutik angusarissaartut

ESG ILIUUSISSAMIK PERIUSISSAA

Anguniagaq

Timersortartunik nunatta avataani peqataatitsisinnaanissamik qulakkeerinninneq

Ileqqorissaarnermik maleruagassat (GIF)

Timersortartut amerlanerit timersornerup iluani naleqartut ujartortarpaat. Timersornikkut misigisat nuannersut pissarsiarineqartarput: nuannaarneq, ataatsimoorneq, unammiugassat, anguniagassat ineriartornissarlu. Taaneqartut aqqutigalugit timersornerup pinnguarnermut qanittuunera taassumalu ataani nalit itinerusut takuneqarsinnaalersarput. Timersornikkummi aallussisut toqqaannartumik toqqaannartuunngitsumilluunniit kinaassusertik misiligarsinnaasarpaat, ujarlugu sunngorsinnaaneq, soorluli aamma inoqatinut akuunneq misilittarneqarsinnaasartoq. Timersornikkummi ingerlatsisup kinaassutsini immikkuullarissutsinilu misissorsinnavai. Taamallu ililluni timersorneq tassaasinnaalersarpoq inuttut alliartornissamut ineriartornissamullu aallaavissaq.

 1. Kisianni aamma timersornermi ittarput akersuunnerit aporaannerillu.
 2. Aporaannermillu imaasut aserorterutaasunik kinguneqartitsisinnaasarput. Unammeqatigiinnermi akunnermi isigineqarnermik iluanaaruteqarnermillu aporaaffeqalersitsisinnaasarpoq. Unamminernimi peqataasut ilaat tamaviaartarput ajorsarnissaq qunugalugu allat misigissuseerullutik suut tamassa atorlugit ajugaanialersartut. Taamaammat timersorneq tassaasinnaalersarpoq inunnik naleerussaalluni nakkartitsiniarluniluunniit parruffik.
 3. Ataani oqariartuutit periusissanut isiginnittaatsinullu sammipput timersortartunut nalinik pitsaasunik ujarlertuusunut tulluussagaasut.
 4. Sapinngisat tamaat atorlugu peqataasarit!
 5. Ajugaaguit ajorsaruilluunniit tamatigut ataqqinarpalaartumik pissuseqartarit!
 6. Timersornermi maleruagassiat malikkit aammalu fairplay-imut tunngasortai illit timersuutinnut atuuttut!
 7. Ajoqusinnginnissat salliutittuaruk navialinaveersaartuarlutit!
 8. Ataqqisakkit dommerit toqqakkatullu peqataatitaasut aaliangiiussaat!
 9. Ataqqikkit peqataasut allat piginnaaneri, takutissinnaassaat pikkorissusiilu – suiaassutsikkut, ammip qalipaataatigut, sumiuussutsikkut, politikkikkut, upperisaqarnikkullu kiisalu arnaqatinut anguteqatinullu sammisuusinnaanerat apeqqutaatinnagit.
 10. Oqaatsitigut nikassuisaqinak appiussuisarnallu timersornermi peqataasunut kikkunnulluunniit!
 11. Ammasumik unneqqarissumillu suleqataasarit sungiusaasunnut allanullu tapersersuisorisannut!
 12. Timersornikkut angusatigullu ineriartornissat nammineq akisussaaffigiuk!
 13. Unamminerni avataanilumi torersuuneq qaffasissumiitittaruk! Eqqaamasarummi nuannaartorinnittoqarnerit!
 14. Akuersaanngisaannakkit qunusaarisarnerit nukersorniarnerillu!
 15. Sungiusaasunnut misigissutsikkut qaninnianngisaannarit!
 16. Inerteqqutaasut atorlugit ingerlatsiniartunut ilanngutinngisaannarit!
 17. Eqquiniarnernut atatillugu ilumi immikkut ilisimasatit atornerlunngisaannakkit!

Sungiusaasut ujartarpaat unammisartut holdillu angusatigut angusinnaasaat qaffasinnerpaat tamannalu angujumallugu sungiusaanerit aaqqissuunneqartarput. Sungiusaalluartuusorli aamma allanik siunnerfeqartarpoq.

Unammisarfiummi inutut alliartornissamut ineriartornissamullu sunniuteqarsinnaassusia nalunngilaa anguniagaralugulu sungiusarnerup unammisarnerillu ilisarnaatigissagaat nuannaarneq, ataatsimuussutsimillu misigisimaneq.

Sungiusaasup pikkorissup sungiusakkani ilivitsutut sungiusartarpai timikkut, tarnikkullu, allanut akuunikkut aammalu piumassutsikkut. Sungiusaasoq pikkorissoq tassaavoq inummik ineriartortitsisinnaasoq. Timersornermimmi aallussisut sungiusaasullu tamarmik pikkoriffeqarput. Taaneqartut akunneranni ippoq inuit marluk akornanni naligiissutut misigisimaneq, taakku ineriartoqatigiinnerannik pilersitsisuusoq.

Sungiusaasoq inissisimanermigut qitiusuuvoq sungiusagaasumut sungiusagaasunullu isiginnittaatsikkut pingaartututullu isigisanut ilusiliisuusoq. Tassanilu ippoq pissaaneqarneq annertooq. Sungiusaanerluttup pissaaneq taamatut ittoq sungiusagaasut kissaataat akimorlugit atornerluttarpai. Misigissuseqarani sungiusaasoq sungiusakkani atorlugit imminuinnaq iluaquserniartarpoq taamallu immineq anguniakkani kisiisa pigamigit sungiusakkani naleqanngitsutut piniartarlugit.

Ataani pingaartut allanneqartut tassaapput sungiusaalluartup isiginnittaaserisassai sulinermilu tunngaviginiagassai:

 1. Timersortartut tamaasa ataasiakkaarlugit ataqqikkit taakkulu piumasarisaat aallaavigalugit pillugit!
 2. Qulakkeeruk sungiusaanerit unamminerillu timersortartup ukiuanut, misilittagaanut, piginnaaneqassusianut inerisimaneranullu naleqqussagaasumik ingerlatissagakkit!
 3. Timersornermi maleruagassat naapertuilluarnissamullu ileqquusut timersuutaasumi naapertuuttumik malikkit!,
 4. Dommerinit toqqakkatullu peqataatitaasunit aaliangiinerit ataqqisakkit!
 5. Aaliangiiniarnerni timersortuusut akuliutsittakkit, tamakku taakkununnga attuisussaagaangata ataasiakkaarlugillu ilinniartikkit namminneq ileqqulersornerminnut timersornikkullu ineriartornis-saminnut akisussaasuummata!
 6. Timersortartunut naapertuilluartuugit, mianerinnillutit aammalu ilumoortuullutit!
 7. Siunertalimmik uparuartuisarit ajortuinnaat pisarnagit!
 8. Salliutittuaruk timersortartut peqqissuunissaat pisariqanngitsumillu ajutoorsinnaanerat pinngitsoortinniagaralugu!
 9. Timersortartut napparsimasut ajoqusersimasullu soqutiginnillutit pakkutaralugit pisakkit!
 10. Timersortartumut iluaqutaanissaa tunngavigalugu sungiusaasunik allanik immikkullu ilisimasaqartunik suleqateqartarit!
 11. Ataqqiuk timersortup sungiusaasunit allanit siunnersorneqarsinnaanermut ilitsersorneqarsinnaanermullu pisinnaatitaanera!Akuerinngisaannakkit qunusaarinerit persuttaaniarnerillu!
 12. Pinngitsoortiguk timersortartorisamik misigissutsikkut attaveqalersinnaaneq!
 13. Inuttut torersumik pissuseqarnissaq qaffasissumiitiguk aamma unamminerit avataanni! Maluginiaruk nuannaartorinnitseqarnerit tamatumalu pingaaruteqartuunera!
 14. Akuerisaanngitsumik niukittorsaatit assigisaallu akiorniarlugit suliniarnermi toqqaannartumik akuliusimallutillu peqataagit! Aamma taamatut peqataagit timersornermut atatillugu imigassamik tupamillu atuinermut sammisuni!
 15. Timersornermik ingerlrtsisut kikkulluunniit assigiimmik naligiittut pisakkit – apeqqutaatinnagit suiaassuseq, ammip qalipaataa, sumiuussuseq, politikkikkut upperisaqarnikkullu qanoq inissisimanerit kiisalu arnaqatigoortuunerit anguteqatigoortuunerilluunniit!
 16. Sungiusaasutut inissisimanerit atunngisaannaruk timersornermik ingerlatsisut imal. timersornerup soqutigisai soqutiginagit nammineq soqutigisannik salliutitsiniarnermut!
 17. Eqquiniarnerni imminut unammisassanulluunniit tunngasuni eqquiniarlutit pinngisaannarit!
 18. Eqquiniarnernut atatillugu immikkut ilumi ilisimasatit atornerlunngisaannakkit!

 

Dommerit suliassaanni pingaarnerpaapput unamminerit naapertuilluartumik torersumillu ingerlanneqarnissaat, timersornerup siunnerfittut pingaartitai malillugit. Unamminerni tamani dommerip sinaakkusiutissavai ingerlanissat akuerineqarsinnaaffii akuerineqarsinnaanngiffiilu aammalu aalajaatsumik ingerlatissallugit naapertuilluartumik torersumillu ingerlatsinissat. Unamminernilu tamarluinnarni dommerip eqqumaffigissavai timersortuusut isiginnittaasii aammalu pingaartitaat: malerugassanik unioqqutitsisoqarnersoq piaaraluni piaarinaniluunniit, timersoqataasut akornanni unamminerup anersaavanik sequtseriniartoqarnersoq imaluunniit taamaattoqannginnersoq, pisut piaarinikkut ajoqusiinertaqarnersut imaluunniit piaarinani pinersut. Dommerit timersornerup iluani ineriartornerit toqqaannartumik toqqaannartuunngitsumilluunniit ilusilersortarpaat.

Dommeri pitsaasoq illersugaqartuussanngilaq, sunnerniarneqarsinnaasuus-sanani, naapertuilluartuussalluni, aaliangersimasuussalluni (erfattuunani) pipaluttuunanilu. Dommerit timersornermillu aallussisut pitsaasut nuannaartunartuupput soorluli aamma ilisimasat piginnaaneqarfiilu taamatuttaaq nuannaartorineqartartut..

Timersornerit dommerit ingerlatsinerat tunngavigalugit nalilerneqartartuupput. Dommeritut sulineq ataqqinassutsitut tiguneqartariaqarpoq.

Kisianni aamma dommerip pissaanermik tigumminnittuunera aserorterinertut ittumik atorneqarsinnaavoq. Dommeri toriitsoq, arlaasunik illersuisoq aammalu akilerneqarluni sunnerneqarsinnaasoq timersornerup minguitsuunissamik pingaartitsineranik toqqamik ulorianartorsiortitsissaaq. Qaffasissumimmi timersornerup iluani unammineq qummut isigineqarnermut aningaasaqarniarnikkullu annertuumik kinguneqartitsisinnaavoq.

Dommeri sanngiitsoq namminerpiaq soqutigisani aallaavigalugit sunnerneqarsinnaavoq taamallu eqqunngitsunik tunngaveqartunik aaliangiisarnikkut unamminermik aseruilluinnarsinnaalluni.

Ataani periutsit taakkartorneqartut dommerip pitsaasutut nalilerneqarsinnaanissaanut tunngaviupput:

 1. Illersugaqartassanngilatit!
 2. Anguniartuassavatit timersornermi takutitsinissatut pingaartitaasut!
 3. Timersortuusup isumannaatsumik ajunngitsumillu ingerlanissaa atugaqarnissaalu sunit tamanit salliutissavatit!
 4. Ataqqinnittumik pikkit timersortut, sungiusaasut tapersersortaasullu ammaffigiuarullu aaliangiinerpit nassuiaasersorsinnaanissaa.
 5. Akisussaaffigisattut tigusakkit aaliangiinerit pisut!
 6. Nutaanik ilisimasassarsiortuarit aammalu timersornerup ineriartorneranut tunngasut iluini malinnaajuarit!
 7. Timersornermik ingerlataqartut tungaannut nikassuinerit appiussuinerillu atunngisaannakkit!
 8. Timersornermik ingerlataqartut tamaasa assigiimmik pisakkit apeqqutaatinnagit; suiaassuseq, ammip qalipaataa, sumiuussuseq, politikkikkut upperisarsiornikkullu inissisimaneq aammalu anguteqatinoortuusinnaaneq arnaqatinoortuusinnaanerluunniit!
 9. Dommeritut inissisimanerit atunngisaannaruk nammineq soqutigisavit siuarsarniarnerinut pilliutigalugit timersortartut timersornerulluunniit soqutigisaat!
 10. Eqquiniarnerni imminut imal.unammisamik toqqaanngisaannarit!
 11. Eqquiniaanermi ilumi ilisimasat atornerlunngisaannakkit!

Timersornermik lederitut atorfilittullu inissisimallutik suliaqartut ingerlanneqartussanut, peqatigiiffinnut kattuffimmullu atatillugu aaqqissuinerni ingerlatsinernilu akisussaaqataassutsimik tigusisarput taamallu pingaaruteqarluinnartumik tunngaviliisarlutik timersornikkut pisussat piviusunngortinneqarnissaannut.

Lederit atorfillillu pitsaasut pilersaarusiortarpaat ammasumik, naapertuilluartumik aningaasatigullu akisussaassuseqartumik timersortoqarnissaa erseqqissunik pitsaasunillu maleruagassartaqartunik. Lederit atorfillillu pitsaasut akisussaassuseqarneq takutittarpaat peqataaffigiuminartumik timersornermik pilersitsinissaq anguniartarlugu kikkut tamat oqartussaaqataanissaat aallaavigalugu taamallu ataatsimoornissap inuiaqatigiillu kiffartuunneqarnissaat qitiutittarlugu.

Lederit atorfillillu aamma inissisimapput, atornerluisinnaallutik. Ilaatigummi nammineq soqutigisat ataatsimoorluni soqutigisanit sassasinnerulersinnaasarpoq. Lederit atorfillillu pitsaanngitsut inissisimavitik atornerluttarpaat ingerlatseqatigiiffik timersornerlu aqutsivigisassartik tunulliullugu akimorlugulu namminneq soqutigisaminnik aallaaveqalernermikkut.

Ataani toqqammavissiatut allanneqartut tikkuussipput periusissanut isiginnittaatsinullu leder-init atorfilinnillu pitsaasunit ingerlatsinermi ilisarnaatissatut.

 1. Soqutigisaqatigiiffittut ingerlatseqatigiiffiusup tutsuiginassusia, ammanera aammalu kikkut tamat oqartussaaqataanerat tunngavigalugu ingerlatsinera innarlitsaalioruk.
 2. Ingerlatseqatigiiffiup toqqammavissiaminut naapertuuttumik ingerlatsinissaa akisussaaffittut tigujuk!
 3. Timersornermik ingerlataqartut assigiimmik pisakkit apeqqutaatinnagit suiaassuseq, ammip qalipaataa, sumiuussuseq, politikikkut upperisaqarnikkullu qanoq inissisimaneq kiisalu arnaqatinoortuusinnaaneq anguteqatinoortuusinnaanerluunniit!
 4. Ilaasortaasut aaliangiinerni peqataatittakkit!
 5. Nammineq pissusilersornikkut minguitsuunissat qaffasissumiitiguk timersornerup iluani aammalu avataaniitillutit!
 6. Aaqqiagiinngissutit sukkasuumik naapertuilluartumillu aaqqittakkit ingerlatseqatigiiffiusup maleruagassai suleriaasiilu malillugit!
 7. Malugilluarniarlugulu pimoorullugu tigummiuk inatsisit tunngavigalugit akisussaassuteqartuunerit!
 8. Timersorneq aquguk aningaasaqarnikkut aqutsilluarnermik tunngaveqartumik!
 9. Lederitut atorfilittulluunniit Inissisimanerit atornerlunngisaannaruk nammineq soqutigisavit salliutinnissaannut ingerlatseqatigiiffiup soqutigisai tunulliullugit
 10. Eqquiniarnerni ilinnik unammissassannilluunniit toqqaanngisaannarit!
 11. Suliffivit iluani iliusimasatit eqquiniarnerni atornerlunngisaannakkit!

Isiginnaartut pitsaasut nalunngilaat timersornermi siunnerfiit nalilittullu isigineqartut angorusutat suussut taakkulu angusat pitsaasut angunissaannik tapersersuisarput, apeqqutaatinnagu kikkut angusisuussanersut. Tapersersuilluartut timersortut holdillu illersukkatik kinaassuseqarfigalugit tulluusimarutigalugillu pisarpaat unammineqartullu ataqqinnittumik pissusilersorfigisarlugit.

Kisiannili isiginnaartut tapersersuisullu ileqqorissumik pissusilersortuaannartanngillat. Isiginnaartut akisussaassuseqanngitsumik ileqqulullutillu pissusilersortut “angussuanngorsimaarlutik” kamassalittut isorinnissinnaassuseqaratillu illuinnaasiorlutik illersuilersarput, pisut qanoq ingerlaneri timersornerullu siunertai pivallaarnagit. Isiginnaartuunerli tapersersuisuunerlu aamma akisussaassuseqarnissamik piumasaqaatitaqarputt.

Ataani oqariartuutini takutikkumaneqarput isiginnaartut tapersersuisullu pitsaasut qanoq pissusilersortassasut isiginnittaaseqartassasullu.

 1. Naapertuilluartumik takutitsilluartumillu pinerit nuannaralugit unammisunut tamanut takutittakkit!
 2. Unammisoq unammisulluunniit illersukkatit ingerlanerliorpata ingerlalluarpataluunniit assigiimmik tapersersortakkit!
 3. Tapersersuinerit pitsaasumik qiimmaallannartumillu takutittaruk.!
 4. Holdi tapersersukkat unammissallu tamaasa ataqqinnippaluttumik pissusilersorfigisakkit!
 5. Dommerit toqqakkatullu peqataatitaasut aaliangiineri ataqqisakkit!
 6. Timesortunut, dommerinut, sungiusaasunut aammalu isiginnaaqatinnut nikassuillutilluunniit avoqqaarinnillutit oqaluttaqinak!
 7. Qunusaarineq peqqarnissaarniarnerlu akuersaanngisaannakkit

Timersornermi peqataasut tamaasa naligiissumik pisakkit apeqqutaatinnagit suiaassuseq, ammip qalipaataa, sumiuussuseq, politikkikkut upperisakkullu qanoq inissisimaneq aammalu arnaqatinoortuusinnaaneq anguteqatinoortuusinnaanerluunniit.

Meeqqat inuusuttuaqqallu timersorneri pitsassut ilisarnaatigisarpaat peqataasut toqqissisimasarnerat.

Amerlasuut peqataajumasarnerat, peqataasut timimikkut, tarnimikkut allanillu peqateqarsinnaassutsimikkut ineriartortarnerat, ilinniartitsinerit ukioqqortussutsinut, inerisimassutsimut pisariqartitsinermullu naleqqussagaaneri, peqataasut akunnattuungaffeerukkiartortarnerat ataasiakkaarlutillu siunnersorneqarnermikkut qiimmassarneqartarnermikkullu siuariartulersarnerat aammalu sungiusarnerit pinnguarnerpalaartuusarnerat, ilisarnaataapput.

Meeqqat inuusuttullu timersornermik sammisaqartinneqarneranni pingaarnertut siunnerfiuvoq peqataasut siammasissumik ineriartornissamut periarfissinnissaat saperunnaakkanillu peqarnerulernissaat allinerulaarunik inuusuttuaranngorlutik suli pikkorissarfigeqqiffigisinnaasaminnik. Taamak iliornikkut tunngavilerneqarsinnaavoq siunissami ataavartumik timersornermik assoroortarnermillu soqutiginnilerluni timersorusulerneq. Salliutinneqanngi-saannassaaq angusaqarluarnissaq.

Kisianni tamatigut meeqqat inuusuttullu timersortinneqarneranni anguniakkatut siunertat taaneqartut piviusunngortinneqarneq ajorput. Inersimasut angujumasaqarlutillu siunnerfilersuisinnaasarput timersornermik ingerlatsisuusup nammineq piumasarisai aallaaviginagit. Siusissukkut illuinnaasiorluni sammivinnut aaliangersimasunut pikkorissaanerit, unamminissamut sammeqisumik sungiusaanerit sukasaanerillu ingerlatsisup ineriartorneranut ajoqusiisinnaapput timikkut, tarnikkut, allanut attaveqarnikkut aammalu ileqqulersornikkut. Meeqqat inuusuttullu timersortinnerini pisariaqartinneqarput sungiusaasut piginnaaneqarluartut aammalu pingaartitaqarnermik tunngaveqarluartut.

Tulliuttuni toqqammavissiaasut sammitinneqarput periusissatut isiginnittaasissatullu, pikkorillutik meeqqanik inuusuttunillu timersornerup iluani sungiusaarusuttunut.

 1. Aallutaqartunut ileqqorissaarnissaannut toqqammavissat
 2. Sapinngisat tamaat pitsaanerpaamik periuseqarniartarit!
 3. Timersornermi maleruagassat malittakkit aammalu timersuutivit iluani torersumik pinissamut (fair play) sammisut eqqarsaatigalugit!
 4. Illit nammineq kajumissutsit timersornermi aqutsisoriuk, aallaaviginagit angajoqqaavit sungiusaasuilluunniit ilorrisimaartinnissaat!
 5. Peqataasunut tamanut ataqqinnittumik pissuseqartarit, unammeqatigi-sannut unammisassannullu!
 6. Dommerit toqqakkatulluunniit peqataatitat akiorniartassanngilatit!
 7. Sungiusaasut leder-illu ilinnut akisussaasut ataqqinnittumik, ammasumik unneqqarissumillu pisakkit!
 8. Unammeqatitit, unammisatit, dommerit, alallu toqqakkatut peqataatitaasut, sungiusaasut lederillu nikassarlugit nakkarsarlugillu nipituuliorfigisassanngilatit!
 9. Allanut pissusilersortarit illit nammineq qanoq pissusilersorfigineqar-nissamik kissaatigisannut naapertuuttumik!
 10. Sungiusaasut ileqqorinnissaannut toqqammavissiat
 11. Sungiusakkannut assersuutissaalluarit!
 12. Sungiusakkavit nammineq piginnaanerminut naleqquttumik ineriartornissaa kaammattugaralugulu periarfissiguk!
 13. Sungiusarneq unamminerlu piareersartakkit, peqataasussat ataasiakkaat ukioqqortussusiinut ineriartornerminnilu killiffiinut naleqqussagaasumik!
 14. Timersornermut atatillugu suleriaatsit maleruagassallu malillugillu ataqqikkit sungiusakkatillu taamatut aamma pissuseqassasut kaammattorlugit!
 15. Sungiusakkatit dommerinut, toqqakkatut peqataatitanut, unammisassanullu ataqqinnittumik pissusilersornissaannik ilinniartikkit!
 16. Siunertalimmik uparuartuisarit, uammititavit ataasiakkaat ukioqqortussusiannut pisariaqartitsinerannullu naapertuuttumik!
 17. Appiussuiinnarluni uparuartuineq pinngitsoortittaruk!
 18. Sapinngisamik aallaaveqartumik takutitsineq angusamit salliutittaruk!
 19. Aallutsisut ataasiakkaatut imminnut ataqqeqatigiinnissaat kaammattuutigisaruk – apeqqutaatinnagit, qanoq inuttut inissisimaneq, timersornermut piginnaaneqassuseq aammalu qanoq periarfissaqartitaaneq!
 20. Timersortartorpalaanngitsumik ileqqoqarneq akueriumanngittaruk aammalu nikassuilluni nipituuliortarnerit oqaaseqartarnerillu eqqarsaatigalugit!Inuusuttunik aallutsisunik sungiusaanermut ineriartornermullu tunngasunik ilisimasatitsisarnerit ineriartornermut malinnaatittuakkit!
 21. Mianeriuaruk sungiusaasutut pissaaneqarnerit aammalu misigissutsimik aallaaveqartumik sungiusakkannut qaninniarsinnaanerit suulluunniit pinngitsoortikkit!t
 22. Peqataasut tamaasa assigiimmik pissusilersorfigisakkit apeqqutaatinnagit suiaassuseq, ammip qalipaataa, sumiuussuseq aammalu upperisaqarnikkut qanoq inissisimaneq!
 23. Aallutsisut napparsimasut ajoqusersimasulluunniit soqutiginnittumik pakkutaralugit pisakkit!

 

III. Ileqqorinnissamut toqqammavissiat ingerlatseqatigiiffinni leder-inut atorfeqartunullu tunngatinneqartut

 1. Sapinngisamik aallutsisut tamaasa assigiimmik peqataanissamut periarfissittakkit apeqqutaatinnagit inuttut tunuliaqutaat, timersornermut piginnaaneqassusiat aammalu periarfissaqassusiat!
 2. Pilersaarusiornerni aaliangiussinissanilu angajoqqaat peqataasussallu ilaatittakkat pisussat timersuutinut peqataaffigisassaannut attuumassuteqaraangata!
 3. Peqataasussaq peqataasarpoq nammineq kajungerinninnini aallaa-vigalugu akissarsiarisinnaasat pinnagit. Taamaattumik akissarsisi-tsisarneq ingasaannaveersaaruk!
 4. Ileqqorissaarnikkut siulliujuarit aamma tusaruminartumik tapersersuer-palaartumillu oqaatsit atornerisigut!
 5. Timersortartorpalaanngitsumik pissusilersornerit akuersaarnagit ajattukkit aamma nikassuinerit nakkarsaaniarlunilu nipituuliorlunilu oqaaseqarnerit eqqarsaatigalugit!
 6. Ingerlatseqatigiiffiit ammanissamik kikkullu tamat oqartussaaqataa-tillugit ingerlatsinissamik oqariartuutaat peqataasussanit ataqqineqar-tussanngorlugit ilinniutigitikkit.!
 7. Sungiusagaasut tungaannut misigissutsimik aallaaveqartumik qaninniagaqanngisaannarit!
 8. Aallutaqartut tamaasa assigiimmik pissusilersorfigisakkit apeqqutaatinnagit suiaassuseq, ammip qalipaataa, sumiuussuseq aammalu upperisaqarnikkut inissisimaneq!

 

 1. Angajoqqaat pissuserissaarnissaannut toqqammavissiaasut
 2. Eqqaamajuk meerarisat imminut nuannaartikkumalluni peqataammat, illit pinnak!
 3. Meeqqat peqataaqqullugu kaammattoruk, pinngitsaalinagu!
 4. Meeqqat kaammattoruk uammisarluniluunniit timersoqqullugu malittarisassat malillugit aammalu aporfiusinnaasunik aaqqiiniartaqqullugu akeqqersimaarneq persuttaaniarnerlu atornagit!
 5. Meeqqat inuusuttullu kikkuugaluarpataluunniit sungiusarneranni unammisinnerinilu tunuliaqutserlugillu qiimmassartarsigit – illit nammineq meeraqrisat pinnagu!
 6. Ingerlalluarnermi ingerlanerliornermilu avoqqaarinninngitsumik pissusilersortarit!
 7. Meeqqat illaruaatissiarinngisaannakkit kukkugaluaraangatalu nilliaffiginngisaannarlugit!
 8. Eqqaamajuk meeqqat assersuusiuunneqarnikkut ilikkagaqarluarner-paasarmata. Unammilluarnerit angusaqarluarnerillu meeqqanut inuussuttunullu pingaartittuaannakkit!
 9. Dommerit toqqakkatullu peqataatitaasut aaliangiussaat ataqqiuaannakkit taamallu aamma meeqqat inuusuttullu pissuseqarnissaannik kissaateqarfigisarlugit!
 10. Nammineq kajumissutsiminnik sungiusaasartut, leder-iusartut toqqakkatullu peqataatitaasartut pingaartikkit. Taakkoqanngippammi meerarisat unamminerni suniluunniit peqataasinnaasimassanngik-kaluarmat!
 11. Ataqqiuakkit meeqqat piginnaatitaaffii aammalu kinaassuseqar-palaarnerat – apeqqutaatinnagit suiassuseq, ammip qalipaatai, sumiuussuseq aammalu upperisatigut inissisimanerat!
Scroll to Top