Sportspsykologisk teammodel

NÅR VI ARBEJDER MED PRÆSTATIONSOPTIMERING AF TEAMS HANDLER DET BÅDE OM PRÆSTATIONEN, KULTUREN OG TRIVSLEN PÅ HOLDET.

Modellen illustrerer de elementer, som Team Danmarks sportspsykologiske faggruppe arbejder med i præstationsoptimeringen af teams.

Modellens fokus er præstationen, men den forholder sig også til trivsel, som kan indvirke på præstationen.

Et team forstås som to eller flere atleter, der skal præstere sammen: Fra en double i badminton eller et makkerskab i en robåd til et håndbold- eller ishockeyhold. Vi anskuer også̊ en træningsgruppe som et team, da de ofte er afhængige af hinanden og samarbejder om et fælles mål. 

SPORTSPSYKOLOGISK TEAMMODEL

Modellen illustrerer de elementer, som Team Danmarks sportspsykologiske faggruppe arbejder med i præstationsoptimeringen af teams. – Download Team Danmarks sportspsykologiske teammodel som .pdf

Cirklen i modellen indbefatter de aktører, som er en del af det, vi forstår som et team.

Atleter: De sportsligt aktive medlemmer af teamet. Kan indbefatte senioratleter, stamspillere, nye atleter, perifert tilknyttede atleter og talenter.

Trænere: Personer med en trænermæssig eller sportslig ledelsesrolle. Indbefatter cheftræner, assisterende træner, pladsspecifikke trænere og sportschef.

Stab: Medlemmer som understøtter teamet. Indbefatter sportspsykologisk konsulent, fysisk træner, sportsfysiolog, præstationsanalytiker, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, massør, læge, holdleder mm.

KULTUR - FUNDAMENTET FOR TEAMETS PRÆSTATION

  • Psykologisk tryghed– Tryghed er afgørende for teamets evne til at udvikle sig, trives og lære af hinanden, hvilket er grundlaget for gode præstationer.
  • Mål– Klart definerede målsætninger understøtter, at teamets medlemmer bidrager og arbejder i samme retning.
  • Værdier– Det som teamet står for og gerne vil stå for.

ROLLER – EN KLAR OG VELDEFINERET ROLLEFORDELING

  • Sportslige roller– De opgaver og ansvarsområder, der er direkte knyttet til de sportslige præstationer.
  • Sociale roller– Dynamikker og trivsel i teamet, som udvikles i det sociale samspil.
  • Ledelsesroller– Tydelige ledelsesroller er afgørende, og ledere er kulturbærere, som bør eksemplificere teamets værdier og mål.

ADFÆRD

  • Handlinger– Alle de ting, som gøres af og udveksles imellem teamets medlemmer i forbindelse med præstationen.
  • Kommunikation– De rette informationer på de rette tidspunkter og i tråd med teamets værdier.
  •  

Materialet er udviklet af

Scroll to Top